מכתב תודה לגבי מור יוסף – מרוקו תשע”ג

” לוקחים שני רופאים, שלשה רבנים, שנים וחצי אשכנזים תשע עקרות בית, שני קיבוצניקים ושני מושבניקים ועל התבשיל ממונה הטבח גבי מור יוסף

[…]”

%d7%92%d7%91%d7%99-8

 

2017-08-30T11:49:46+00:00