מכתב תודה אבלין ברונשטיין – היער השחור

“דלות המילים בפי כדי לתאר את הנאתנו מהטיול המאורגן ליער השחור

[…]”

 

4%d7%90%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9fjpg0001

4%d7%90%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9fjpg0002

2017-08-30T11:49:42+00:00