מכתב תודה אבלין ברונשטיין – טיול היער השחור

“כי הרבית טובות עלי איך הודה לאלוקי. ברצוננו להודות למדריכה המקסימה שנתנה את כולה

[…]”

%d7%90%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9f-3jpg

2017-08-30T11:49:42+00:00