מכתב תודה אבלין ברונשטיין – טיול משפחות

” תודה על הדרכה והעשרה, תודה על הענקה ודאגה, תודה שהיית בשבילנו גם חברה גם אמא

[…]”

sca1

2017-08-30T11:49:43+00:00